Nelaukite, kol jūsų organizacijos duomenys bus pavogti, imkitės veiksmų dabar!

"Blue Bridge" saugumo sprendimų diegimo ir priežiūros paslaugos užtikrina, kad atitiksite esminius kibernetinio saugumo reikalavimus

Curved lines

Daugiau saugumo jūsų IT infrastruktūroje su kibernetinio saugumo sprendimų paslaugomis!

Kibernetinis saugumas- itin greitai besikeičianti ir sudėtinga sritis, todėl įmonių IT administratoriams dažnai sudėtinga aprėpti visas kompetencijas.

"Blue Bridge" sukūrė trijų saugumo žingsnių modelį, kuris padės apsaugoti net sudėtingiausią IT infrastruktūrą nuo kibernetinių atakų, panaudojant skirtingo lygio saugumo sprendimus.


1 žingsnis

Saugumo sprendimų diegimas prasideda nuo situacijos analizės, žinomų ir nežinomų pažeidžiamumų nustatymo, IT infrastruktūros saugumo spragų įvertinimo.

Automatinis pažeidžiamumų skenavimas

Greitai įvertinsime pirminę IT saugumo būklę, svarbiausias rizikas ir taisytinas vietas. Padėsime apsisaugoti nuo automatizuotų ir dažniausių grėsmių. Nustatyti žinomus pažeidžiamums per trumpiausią laiką mums leidžia automatizuotas tinklo, IT infrastruktūros ir WEB aplikacijų skenavimas.

Įsilaužimų testavimas

Rankinio įsilaužimų testavimo metu patikrinsime naudojamos programinės įrangos, sukurtos WEB technologijų pagrindu, operacinių sistemų, tinklo paslaugų, konfigūracijų atsparumą įsilaužimams. Patikrinsime jūsų viešai pasiekiamos IT infrastruktūros atsparumą įsilaužimams, vykdomiems per išorinį tinklą, patikrinsime serverių, kompiuterinių darbo vietų, tinklo įrangos atsparumą įsilaužimams iš vidinio tinklo, nustatysime architektūrinius, konfigūracinius trūkumus, silpnus slaptažodžius ir kitus pažeidžiamumus. Patikrinsime darbuotojų budrumą socialinės inžinerijos metodais, siunčiant klastotus laiškus. Padėsime apsisaugoti nuo žmogaus valdomų ir tikslinių grėsmių.

Konsultacija ir rekomendacijos

Įvertinsime organizacijos saugumo atitikimą kritinėms kibernetinio saugumo kontrolės priemonėms. Sudarysime kibernetinės saugos gerinimo priemonių planą, kuriame nustatysime prioritetus ir pateiksime rekomendacijas.


2 žingsnis

Po esamos IT infrastruktūros situacijos vertinimo, pagal pateiktus rezultatus, reikalinga nustatyti tolimesnius saugumo didinimo veiksmus. „Blue Bridge“ specialistai įvertins rezultatus ir parinks tinkamiausius, dabartinę problematiką ir jūsų poreikius atitinkančius sprendimus.

Ugniasienė (NGFW/IPS)

Segmentuosime ir apribosime IT sistemų pasiekiamumą „mažiausių teisių“ principu svarbiausiame - tinklo lygmenyje. Pagal geriausias saugumo praktikas organizuosime saugų nuotolinį darbą. Realizuosime saugų tinklo ryšį tarp jūsų padalinių ar su trečiosiomis šalimis. Įsilaužimų prevencijos sistema apsaugos nuo klientinių ir žinomų serverio atakų. Darbuotojai saugiau naršys internete.

Tinklo prieigos kontrolė (NAC)

Tinklo prieigos kontrolės (NAC) sprendimas užtikrina, kad naudotojai su neautorizuotais kompiuteriais, mobiliais įrenginiais ar kita galine tinklo įranga neprisijungs prie organizacijos tinklo. Diegdami NAC, atliksime ir vieną svarbiausių saugumo užtikrinimo žingsnių – tinklo segmentaciją arba tinklo įrenginių suskirstymą į skirtingus potinklius su skirtingais VLAN numeriais ir prieigos taisyklių aprašymą. Įdiegę sprendimą, atliksime testavimą ir įsitikinsime sprendimo veikimu.

Kelių faktorių autentifikavimo sprendimas (MFA)

Kelių faktorių autentifikavimo sprendimas (MFA) – tai antras naudotojo tapatybės patvirtinimas po slaptažodžių ir naudotojo vardo. Tokie sprendimai gali būti kodų generatoriai, programėlės išmaniajame, autentifikavimo raktai. MFA – viena iš svarbiausių bazinio saugumo priemonių, leidžiančių apsisaugoti nuo slaptažodžių ir darbuotojų tapatybės vagysčių ir duomenų nutekėjimo.

El. pašto apsauga

Su el. pašto apsaugos sprendimu organizacijos darbuotojai bus apsaugoti nuo įvairių brukalų (spam), virusų, dokumentų praradimo ir padirbtų el. laiškų (scam). Diegdami šį sprendimą, atliksime Jūsų organizacijos tinklo analizę, parinksime tinkamiausią el. pašto apsaugos sprendimą, suprojektuosime jį ir įdiegsime. Remdamiesi geriausiomis praktikomis ir Jūsų poreikiais sukonfigūruosime saugos profilius: apsaugą nuo brukalų, nuorodų tikrinimą, virusų skenavimą, duomenų nutekėjimo apsaugą, elektroninio pašto šifravimą, siuntėjo identiteto patikrą ir kitas apsaugos funkcijas.

Grėsmių galutiniuose įrenginiuose aptikimo ir atsako sprendimas (EDR)

Sprendimas apsaugos galutines sistemas: serverius ir darbo vietas nuo kenksmingo programinio kodo ir kriptovirusų. Leis ne tik indentifikuoti ir blokuoti grėsmes, bet ir aptikti grėsmes retrospektyviai, atliekant grėsmių medžioklę. Įgalins imtis atsako veiksmų - nuo grėsmės izoliavimo iki sistemos atstatymo.

Privilegijuotų vartotojų valdymas (PAM)

Su privilegijuotos prieigos valdymo (PAM) sprendimu galėsite užtikrinti saugią trečiųjų šalių ir savo privilegijuotų naudotojų prieigą, kontroliuoti privilegijuotų vartotojų veiksmus, turėsite įvykių atsekamumą, atitiksite kritinei IT infrastruktūrai taikomus reikalavimus ir Kibernetinio saugumo įstatymo nuostatas. Sumažinsite visos IT infrastruktūros užvaldymo ar užšifravimo rizikas.

Saugumo įvykių valdymo sprendimas (SIEM)

SIEM arba saugumo informacijos ir įvykių valdymo (angl. Security Information and Event Management) sprendimas, tai technologija, kuri padės jums aptikti grėsmes analizuojant realaus laiko bei istorinius saugumo įvykius, ir tokiu būdu padidinti visos IT infrastruktūros saugumą. Taip pat ši sistema geba teikti ataskaitas ir pagreitinti incidentų tyrimą. Svarbiausia SIEM savybė yra gebėjimas lanksčiai surinkti sisteminius įvykius iš duomenų šaltinių ir atlikti koreliaciją tarp duomenų iš skirtingų šaltinių.


3 žingsnis

Aukščiausiam saugumo lygio palaikymui įgyvendinami Saugumo Operacijų Centro (SOC) sprendimai bei teikiama nuolatiė 24/7 IT infrastruktūros priežiūra, regulairiai rengiami mokymai darbuotojams.

Nuolatinė priežiūra ir palaikymas

Proaktyvios priežiūros paslaugos padės užtikrinti jūsų IT infrastruktūros sklandų veikimą. Tai užtikriname paslaugų teikimui naudodami pažangiausią programinę įrangą, proaktyviai diegdami atnaujinimus, nuolatos pateikdami jums gerinimo planus. „Blue Bridge“ specialistai teikia IT infrastruktūros priežiūrą 24/7, kuri apima IT infrastruktūros objektus- nuo kompiuterinės darbo vietos iki serverių infrastruktūros.

Saugumo operacijų centro (SOC) paslaugos

Saugumo operacijų centro (SOC) paslaugos padės užtikrinti IT infrastruktūros, naudotojų ir jautrių duomenų apsaugą nuo išorinių ir vidinių grėsmių. Kompetentinga saugumo analitikų komanda ne tik rūpinasi pažangių saugumo sprendimų, tokių kaip SIEM, EDR, NDR, DLP veikimu, bet ir vystys šiuos sprendimus tam, kad užtikrintų kuo spartesnį incidentų aptikimą. „Blue Bridge“ saugumo operacijų centras (SOC), jo įranga ir saugumo analitikai įgalina organizaciją stebėti, identifikuoti ir analizuoti tokias rizikas kaip kredencialų, paskyrų ir tapatybių vagystės, kenksmingo kodo atakos, ilgalaikis įsitvirtinimas IT infrastruktūroje ir jautrių duomenų vagystės, nepakankama tinklo bei tinklo prieigos apsauga ir horizontalus judėjimas infrastruktūroje, kurį atlieka išoriniai arba vidiniai įsilaužėliai.

Reguliarūs mokymai

Saugumo mokymai padės jūsų darbuotojams suvokti kibernetinio saugumo svarbą šiandieniniame kontekste, skatins darbuotojų budrumą virtualioje erdvėje ir atsparumą labiausiai paplitusiems socialinės inžinerijos metodams, padės išmokti kurti saugius slaptažodžius. „Blue Bridge“ mokymus veda saugumo auditoriai/įsilaužimų testuotojai.